Fakta   Liten blir Stor   Kullar   Syskon  


 


10 månader7,5 månad6 månader4,5 månadKnappt 4 månader12 veckor11 veckor9 veckor7 veckorknappt 6 veckor4 veckor